Rồng Đạp Mây - Phong thủy quốc tế Thái Lai

Rồng Đạp Mây

Rồng là một trong những sinh vật huyền thoại phổ biến nhất trên thế giới và hình ảnh rồng bay lượn giữa những đám mây từ lâu đã trở thành biểu tượng của sức mạnh, sức mạnh và trí tuệ.

Hình ảnh con rồng bay lượn giữa những đám mây thường được sử dụng trong nghệ thuật và văn học, và nó vẫn là một hình ảnh mạnh mẽ và gợi cảm hứng cho đến ngày nay.