Vật phẩm phong thủy là những đồ vật được sử dụng để tạo ra sự cân bằng và cải thiện năng lượng trong không gian sống. Chúng được tin rằng có khả năng thu hút và tăng cường các yếu tố tích cực như tài lộc, may mắn, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vật phẩm phong thủy có thể là các đồ trang trí, bức tranh, tượng, đá quý, hoặc các vật liệu tự nhiên khác.

Vật phẩm phong thủy được thiết kế và chọn lọc dựa trên các nguyên tắc và quy tắc phong thủy cổ truyền. Các yếu tố quan trọng như màu sắc, hình dạng, vật liệu và vị trí đặt vật phẩm phong thủy được coi là ảnh hưởng đến năng lượng và tài lộc trong không gian sống.

Vật phẩm phong thủy không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa tâm linh và tạo sự kết nối giữa con người và tự nhiên. Việc sử dụng vật phẩm phong thủy đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích về tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc.

Vật phẩm phong thủy

Ấn Đạo Long

Vật phẩm phong thủy

Ấn lệnh Fengshui

Vật phẩm phong thủy

Ấn Rồng Cửu Long Như Ý

Vật phẩm phong thủy

Bàn Tay Phật

Vật phẩm phong thủy

Bàn Tay Tiền

Vật phẩm phong thủy

Bát Mã

Vật phẩm phong thủy

Cá Chép Gậy Như Ý

Vật phẩm phong thủy

Cá Chép Vượt Vũ Môn

Vật phẩm phong thủy

Càn Khôn Long Phụng

Vật phẩm phong thủy

Cặp Rồng Tranh Ngọc

Vật phẩm phong thủy

Cặp Thần Tài Thổ Địa