Kiếm Tiền - Phong thủy quốc tế Thái Lai

Kiếm Tiền

Một vật phẩm phong thủy không thể thiếu  cho mỗi người… Đây còn là một vật phẩm hóa sát rất mạnh, dùng được trong rất nhiều trường hợp riêng biệt theo sự chỉ dẫn riêng…