Linh phẩm con giáp tuổi Thân - Phong thủy quốc tế Thái Lai

Linh phẩm con giáp tuổi Thân

Khỉ được xem là loài vật thông minh nhất trong 12 con giáp. Ngoài ra, chữ khỉ trong tiếng hán có nghĩa là “hầu” đồng âm với chữ hầu trong chữ quyền vị. Nên thờ tượng khỉ không chỉ mang tới sự may mắn, thông minh mà còn dễ tiến xa trong sự nghiệp công danh của bản thân.