Làm thế nào để sử dụng La bàn Phong thủy - Phong thủy quốc tế Thái Lai

Làm thế nào để sử dụng La bàn Phong thủy

La Bàn Phong Thủy, còn được biết đến rộng rãi với tên Luo Pan, là một công cụ thiết yếu cho một người hành nghề Phong Thủy.

Hầu hết mọi người coi la bàn chỉ là một công cụ điều hướng để tìm hướng. Tuy nhiên, la bàn Phong thủy cho biết phương hướng nhưng cũng có thể đo dòng chảy của Khí trong môi trường bên ngoài và bên trong.

So với la bàn thông thường chỉ lấy 8 hướng, Luo Pan chia 8 hướng này (Phong thủy bát quái) thành 24 ngọn núi/tiểu hướng. Do đó, việc xác định hướng thuận lợi và không thuận lợi là rất cần thiết.

Sau khi xác định được phương hướng, người hành nghề sẽ vẽ chúng trong biểu đồ phong thủy của ngôi nhà và áp dụng hệ thống Phong Thủy nổi tiếng như 8 Mansion hay Xuan Kong Flying Stars.

Làm thế nào để sử dụng la bàn phong thủy để đo lường chính xác?

1. Tránh mang bất kỳ đồ kim loại nào, như đồ trang sức và thiết bị điện tử, trên người. Ví dụ, nó có thể là điện thoại di động, radio, v.v. Lý do là những vật này mang từ trường có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo.

2. Trước khi đo, hãy kiểm tra la bàn và đảm bảo la bàn không bị lỗi hoặc kim bị cong.

3. Giữ la bàn ngang thắt lưng ở vị trí nằm ngang.

4. Khi thực hiện phép đo, luôn tránh các khu vực có suy luận điện tử, như máy tính bảng nằm trên bàn, hệ thống hi-fi, v.v.

la bàn phong thủy la bàn
Đọc phép đo hướng la bàn như một người chuyên nghiệp

Dưới đây là tài liệu tham khảo nhanh về các phép đo tính bằng độ theo hướng la bàn. Bạn có thể tham khảo bản đồ Bagua/vị trí sao bay để kích hoạt môi trường của mình sau khi đo.

Núi Hướng đi đối mặt với độ độ ngồi
1 N1 337,5 – 352,5 157,5 – 172,5
2 N2 352,5 – 7,5 172,5 – 187,5
3 N3 7,5 – 22,5 187,5 – 202,5
4 NE1 22,5 – 37,5 202,5 ​​– 217,5
5 NE2 37,5 – 52,5 217,5 – 232,5
6 NE3 52,5 – 67,5 232,5 – 247,5
7 E1 67,5 – 82,5 247,5 – 262,5
số 8 E2 82,5 – 97,5 262,5 – 277,5
9 E3 97,5 – 112,5 277,5 – 292,5
10 SE1 112,5 – 127,5 292,5 – 307,5
11 SE2 127,5 – 142,5 307,5 ​​– 322,5
12 SE3 142,5 – 157,5 322,5 – 337,5
13 S1 157,5 – 172,5 337,5 – 352,5
14 S2 172,5 – 187,5 352,5 – 7,5
15 S3 187,5 – 202,5 7,5 – 22,5
16 SW1 202,5 ​​– 217,5 22,5 – 37,5
17 SW2 217,5 – 232,5 37,5 – 52,5
18 SW3 232,5 – 247,5 52,5 – 67,5
19 W1 247,5 – 262,5 67,5 – 82,5
20 W2 262,5 – 277,5 82,5 – 97,5
21 W3 277,5 – 292,5 97,5 – 112,5
22 Tây Bắc1 292,5 – 307,5 112,5 – 127,5
23 Tây Bắc2 307,5 ​​– 322,5 127,5 – 142,5
24 NW3 322,5 – 337,5 142,5 – 157,5

Công dụng khác của la bàn phong thủy là gì?

Một số người sử dụng Luo Pan này như một phương pháp chữa bệnh Phong Thủy thực tế chống lại nhiều Sha Qi khác nhau. Nếu bạn trưng bày Lo Pan ở nhà, nó có thể xua đuổi Khí tiêu cực và bảo vệ gia đình với tất cả các biểu tượng và con số tốt lành trên đó. Nó hoạt động giống như một chiếc gương Bát Quái , nhưng bạn có thể trưng bày nó trong nhà một cách an toàn.

Bài viết liên quan