Cung hoàng đạo của bạn là gì? - Phong thủy quốc tế Thái Lai

Cung hoàng đạo của bạn là gì?

Các cung hoàng đạo là một chu kỳ 12 năm. Mỗi năm trong chu kỳ có liên quan đến một con vật, được cho là có ảnh hưởng sâu sắc đến những người sinh ra trong năm đó. Nhưng bạn có biết dấu hiệu chính xác của bạn?

Nó có vẻ là một câu hỏi đơn giản đối với hầu hết chúng ta vì chúng ta có thể so sánh năm sinh của mình hoặc sử dụng ngày đầu tiên của năm mới âm lịch để xác định cung hoàng đạo của chúng ta.

Biểu đồ cung hoàng đạo 

Ngày 5 tháng 2 năm 1960 (03 giờ 23 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1961 (09 giờ 23 phút) 4 tháng 2 năm 1972 (0120 giờ) – 4 tháng 2 năm 1973 (0704 giờ) 4 tháng 2 năm 1984 (23 giờ 19 phút) – 4 tháng 2 năm 1985 (05 giờ 12 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 1996 (21 giờ 15 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1997 (03 giờ 15 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 2008 (1903 giờ) – 4 tháng 2 năm 2009 (00 giờ 52 phút)
Sửu 4 tháng 2 năm 1961 (09 giờ 23 phút) – 4 tháng 2 năm 1962 (15 giờ 18 phút) 4/2/1973 (07h04) – 4/2/1974 (13h00) Ngày 4 tháng 2 năm 1985 (05 giờ 12 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1986 (11 giờ 09 phút) 4 tháng 2 năm 1997 (0304 giờ) – 4 tháng 2 năm 1998 (0853 giờ) Ngày 4 tháng 2 năm 2009 (00 giờ 52 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 2010 (06 giờ 42 phút)
Dần 4 tháng 2 năm 1962 (15 giờ 19 phút) – 4 tháng 2 năm 1963 (21 giờ 08 phút) 4 tháng 2 năm 1974 (1301 giờ) – 4 tháng 2 năm 1975 (1859 giờ) 4 tháng 2 năm 1986 (11 giờ 10 phút) – 4 tháng 2 năm 1987 (16 giờ 52 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 1998 (08 giờ 54 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1999 (14 giờ 42 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 2010 (06 giờ 43 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 2011 (12 giờ 32 phút)
Mão 4 tháng 2 năm 1963 (2109 giờ) – 5 tháng 2 năm 1964 (0305 ​​giờ) 4 tháng 2 năm 1975 (1900 giờ) – 5 tháng 2 năm 1976 (00 giờ 40 phút) 4 tháng 2 năm 1987 (1653 giờ) – 4 tháng 2 năm 1988 (2243 giờ) 4 tháng 2 năm 1999 (1443 giờ) – 4 tháng 2 năm 2000 (2032 giờ) Ngày 4 tháng 2 năm 2011 (12h33) – ngày 4 tháng 2 năm 2012 (18h40)
Thìn Ngày 5 tháng 2 năm 1964 (03h46) – ngày 4 tháng 2 năm 1965 (08h46) Ngày 5 tháng 2 năm 1976 (00 giờ 41 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1977 (06 giờ 34 phút) 4 tháng 2 năm 1988 (2244 giờ) – 4 tháng 2 năm 1989 (0427 giờ) Ngày 4 tháng 2 năm 2000 (20 giờ 33 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 2001 (02 giờ 20 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 2012 (18 giờ 41 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 2013 (00 giờ 31 phút)
Tỵ 4 tháng 2 năm 1965 (08 giờ 47 phút) – 4 tháng 2 năm 1966 (14 giờ 38 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 1977 (06 giờ 35 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1978 (12 giờ 27 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 1989 (04 giờ 28 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1990 (10 giờ 15 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 2001 (0221 giờ) – 4 tháng 2 năm 2002 (0808 giờ) Ngày 4 tháng 2 năm 2013 (00h32) – ngày 4 tháng 2 năm 2014 (06h05)
Ngọ 4 tháng 2 năm 1966 (14 giờ 39 phút) – 4 tháng 2 năm 1967 (20 giờ 31 phút) 4 tháng 2 năm 1978 (1228 giờ) – 4 tháng 2 năm 1979 (1813 giờ) 4 tháng 2 năm 1990 (10 giờ 16 phút) – 4 tháng 2 năm 1991 (16 giờ 04 phút) 4 tháng 2 năm 2002 (0809 giờ) – 4 tháng 2 năm 2003 (13 giờ 57 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 2014 (06h06) – ngày 4 tháng 2 năm 2015 (12h09)
Mùi 4/2/1967 (14h39) – 4/2/1968 (0208h) 4 tháng 2 năm 1979 (18 giờ 14 phút) – 5 tháng 2 năm 1980 (00 giờ 10 phút) 4 tháng 2 năm 1991 (1605 giờ) – 4 tháng 2 năm 1992 (2154 giờ) 4 tháng 2 năm 2003 (13 giờ 57) – 4 tháng 2 năm 2004 (1946 giờ) 4/2/2015 (12h10) – 4/2/2016 (18h00)
Thân Ngày 5 tháng 2 năm 1968 (02h09) – ngày 4 tháng 2 năm 1969 (07h59) Ngày 5 tháng 2 năm 1980 (00 giờ 10 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1981 (05 giờ 56 phút) 4 tháng 2 năm 1992 (21 giờ 55 phút) – 4 tháng 2 năm 1993 (03 giờ 43 phút) 4 tháng 2 năm 2004 (1947 giờ) – 4 tháng 2 năm 2005 (0134 giờ) 4/2/2016 (18h01) – 4/2/2017 (23h49)
Dậu 4 tháng 2 năm 1957 (09 giờ 55 phút) – 4 tháng 2 năm 1958 (15 giờ 50 phút) 4 tháng 2 năm 1969 (07 giờ 59 phút) – 4 tháng 2 năm 1970 (13 giờ 46 phút) 4 tháng 2 năm 1981 (05 giờ 57 phút) – 4 tháng 2 năm 1982 (11 giờ 46 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 1993 (03 giờ 44 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1994 (09 giờ 33 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 2005 (01 giờ 35 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 2006 (07 giờ 25 phút)
Tuất 4 tháng 2 năm 1958 (15 giờ 51 phút) – 4 tháng 2 năm 1959 (21 giờ 43 phút) 4 tháng 2 năm 1970 (13 giờ 47) – 4 tháng 2 năm 1971 (1926 giờ) 4 tháng 2 năm 1982 (11 giờ 47) – 4 tháng 2 năm 1983 (17 giờ 40) Ngày 4 tháng 2 năm 1994 (09 giờ 34 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 1995 (15 giờ 24 phút) Ngày 4 tháng 2 năm 2006 (07 giờ 26 phút) – ngày 4 tháng 2 năm 2007 (13 giờ 14 phút)
Hợi 4 tháng 2 năm 1959 (2144 giờ) – 5 tháng 2 năm 1960 (0323 giờ) 4 tháng 2 năm 1971 (1927 giờ) – 5 tháng 2 năm 1972 (0120 giờ) 4 tháng 2 năm 1983 (17 giờ 41 phút) – 4 tháng 2 năm 1984 (23 giờ 19 phút) 4 tháng 2 năm 1995 (15 giờ 25 phút) – 4 tháng 2 năm 1996 (21 giờ 15 phút) 4 tháng 2 năm 2007 (13 giờ 15 phút) – 4 tháng 2 năm 2008 (19 giờ 03 phút)
hoàng đạo trung quốc

Khi nào bạn sử dụng dấu hiệu hoàng đạo ?

Khi bạn có được cung Hoàng đạo phù hợp, bạn có thể sử dụng nó để khám phá tính cách, đặc điểm bên trong, dự báo cung hoàng đạo hàng năm , khả năng tương thích của các cung hoàng đạo và những thứ khác.

1. Biết Mình

Biết cung hoàng đạocủa bạn rất quan trọng vì nó có thể giúp bạn hiểu bản thân mình hơn và đưa ra quyết định sẽ cải thiện cuộc sống của bạn.

Ví dụ, các đặc điểm tính cách của mỗi con vật có liên quan đến những điều sau:

 • Tý– thông minh, nhanh trí
 • Sửu – chăm chỉ và kiên nhẫn
 • Dần– dũng cảm và tham vọng
 • Mão– dịu dàng và tốt bụng
 • Thìn– tham vọng và tự tin
 • Tỵ– tinh tế và hùng hồn
 • Ngọ– dũng cảm và quyết đoán
 • Mùi– khiêm tốn và hợp tác
 • Thân– tinh nghịch và tò mò
 • Dậu – quan sát và chăm chỉ
 • Tuất– trung thực, trung thành, đáng tin cậy
 • Hợi – kỷ luật tự giác và thẳng thắn

2. Đọc Dự báo 12 con giáp hàng năm 

Cung hoàng đạo là một tập tục truyền thống mà người ta đã sử dụng trong nhiều thế kỷ để dự đoán các sự kiện và diễn biến trong tương lai. Bạn có thể sử dụng nó nếu bạn biết những gì họ có thể mong đợi từ cuộc sống của họ ở các khía cạnh khác nhau như cuộc sống tình yêu hoặc sự nghiệp trong năm tới. Tuy nhiên, vì nó là một dự đoán chung, bạn có thể coi thường nó.

3. Tương thích trong Tình yêu, Sự nghiệp và Bạn bè

Nhiều người sử dụng hệ thống này để nghiên cứu khả năng tương thích của hai người dựa trên cung hoàng đạo của họ. Do đó, bạn có thể sử dụng nó để tìm ra đối tượng phù hợp nhất với mình hoặc kiểu người mà bạn sẽ kết thân. Bạn có biết rằng một số ông chủ thậm chí còn thuê những người tương thích với cung hoàng đạo của họ không?

Bài viết liên quan